Nojatuoliteologiaa Pohdintoja elämästä, uskosta ja Jumalasta

Jumalan valtakunta - keskellämme

Jumalan valtakunta oli Jeesuksen julistuksen ydin ja Jumalan valtakunnasta me keskusteluryhmässäkin puhuimme.

Perinteinen kristillisyys, siis viimeisten noin 300 vuoden ajan vallalla ollut kristillinen usko on julistanut kuoleman jälkeisestä Jumalan valtakunnasta. Jumalan pelastava toiminta on siirretty tuonpuoleiseen ja tämä elämän tehtäväksi on jäänyt uskoa.

Monien sukupolvia kestäneen tulkintatavan takia ihmisillä on vaikeaa ymmärtää, että evankeliumit kertovat aivan toisenlaisesta Jumalan valtakunta -julistuksesta. Kuoleman jälkeinen elämä ei ollut Jeesuksen julistuksen keskiössä. Jeesuksen mielestä ihmisen tehtävä ei ole elää niin, että hän lopulta pääsee taivaaseen.

Kuulostaa rajulta, mutta näin asia todella on. Jeesuksen julistuksen ydin oli Jumalan tahdon toteutuminen tässä elämässä. Jeesuksen julistuksen ydin oli kutsu muutoksen tielle, itsensä ja maailman muuttamisen tielle. Evankeliumeissa kerrotaan, miten Jeesus kohtasi ensi sijassa niitä, jotka olivat juutalaisen yhteisön hylkäämiä ja sortamia. Ihminen oli Jeesukselle aina tärkein. Silloinkin, kun yhteisön säännöt ja lait puhuivat jotain muuta, Jeesus oli valmis menemään yhteisön merkitsemien rajojen yli.

Johanneksen evankeliumista löytyvä kertomus samarialaisesta naisesta Sykarin kaivolla on hyvä esimerkki, sillä siinä Jeesus hyppii yhteisönsä tekemien raja-aitojen yli mennen tullen. Puhutellessaan naista Jeesus ylittää kolme juutalaiselle miehelle annettua rajaa. Ensinnäkin hän puhui naiselle julkisella paikalla. juutalainen mies ei puhunut edes vaimolleen julkisesti, saati sitten vieraalle naiselle.

Toiseksi Jeesus puhui samarialaiselle. Samarialaiset olivat Jeesuksen aikana juutalaisessa yhteiskunnassa halveksittu kansa. Tämä johtui siitä, että he olivat kansaa, joka oli historian saatossa sekoittunut avioliittojen kautta pakanakansoihin. Siksi he olivat juutalaisten silmissä epäpuhtaita. Tämän lisäksi he palvelivat Jumalaa Garissimin vuorella, eivätkä Jerusalemin temppelissä, mikä vaikutti myös vahvasti heihin kohdistuviin asenteisiin. Näistä syistä juutalaiset eivät halunneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jos hurskas juutalainen lähti Galileasta Jerusalemiin, hän teki kolmen päivän ylimääräisen kävelymatkan välttyäkseen kohtaamasta samarialaisia.

Kolmanneksi Jeesus puhui aviorikkojan kanssa. Keskustelussa selviää, että naisella oli ollut viisi miestä, eikä nykyinenkään ollut hänen. Nainenhan tuli kaivolle päivän kuumimpana hetkenä ehkä juuri välttääkseen muiden kylän naisten kohtaamisen.

Jos Jeesuksen toimintaa tarkastelee tästä näkökulmasta, alkaa hänen opetuksensa Jumalan valtakunnastakin saada uudenlaista muotoa. Jeesus ei kysellyt samarialaiselta naiselta hänen taivaspaikastaan, vaan hänen arkisesta elämästään. Siitä Jumalan valtakunnassa onkin kyse.

Jumalan valtakunta on tila, edeltä käsin määräämätön hetki, kohtaaminen, jossa Jumalan tahto toteutuu. Jeesus ei kohdannut samarialaista naista juutalaisen yhteisön ennakkoluulojen läpi, vaan astui ulos siitä, mitä oli olla juutalainen ja kohtasi ihmisen.

___________________________________

Jeesuksen julistamasta Jumalan valtakunnasta on minun mielestäni kyse myös tasa-arvoisen avioliittolain kannattamisessa, samaa sukupuolta olevien parien ihmisoikeuksien puoltamisessa. Kautta historian ihmisillä on ollut tabuja, jotka ovat syrjineet ja alistaneet erilaisia. Varsinkin seksuaalisuuden alueella tabuja on ollut paljon.

Miten Jeesus Nasaretilainen kommentoisi käytyä keskustelua? Kummalle kannalle hän kääntyisi? Olen aivan varma, että hän vähät välittäisi yhteisössämme olevista tabuista, vähät välittäisi raamatullisista perusteluista, vähät välittäisi ihmisten tuomitsevista kommenteista ja kohtaisi ihmisen.

Hän ei kohtaisi homoseksuaalia, yhteisönsä syrjimää erilaista, vaan hän kohtaisi Jumalan luoman ihmisen ja rakastaisi häntä. Ehkäpä meidänkin pitäisi tehdä samoin, astua ulos kristillisessä kirkossa eläneestä jaottelusta ja kohdata ihminen. Ehkäpä Jumalan valtakunta voisi olla silloin totta myös meidän keskellämme.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

Jeesus on itse vahvistanut miehen ja naisen välisen avioliiton luomiskrtomusta noudattaen, että erikseen ilmoittaen. Jumalan tahto on aivan selvä, eikä siinä kysellä ihmisten mielipiteitä. Synti ei muutu Jumalan tahdoksi.

Jumalan edessä kaikki ovat tasa-arvoisia ja jokainen on yksin Jumalan edessä, mutta Kristuksen rakkaus liittää ihmisen Kristuksen ruumiiseen, Jumalan valtakuntaa, jolloin usko on yhteinen, yksi usko.

Käyttäjän HannuLehdeskoski kuva
Hannu Lehdeskoski

On aivan päivän selvää, että Jeesus ajatteli avioliiton miehen ja naisen väliseksi asiaksi. Se kuului hänen kulttuurinsa. Antiikin aikana homosuhteet olivat aina alustussuhteita, toinen käytti toista hyväksi. Meidän aikamme samaa sukupuolta olevien suhteissa on kyse tasa-arvoisesta suhteesta. Näitä ei voi verrata keskenään. Jos Jumalan käsky on rakastaa toista, myös samaa sukupuolta olevien suhteet täyttävät tämän kriteerin.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

Jumala rakastaa totuudessa,eikä sanoja voi muuttaa. Jumalan tahtoon kuuluu nuhteen, neuvon ja parannuksen sana, mutta ennen kaikkea syntien anteeksi antaminen. Tämä Jumalan rakkaus ei muutu, eikä se ole ihmisrakkautta. Jotka pitävät minun sanani, ne rakastavat Kristusta. Jumalan sana ei muutu ajan vaihtuessa. Tämä kuuluu siihen sarjaan, josta Jeesus sanoo, jotka luopuvat minun tähteni, vanhemmista. lapsista, emännästä,vieläpä itsestä. "Joka kadottaa elämän, hän löytää sen, joka vapahtaa elämän, hän kadottaa sen."

Käyttäjän HannuLehdeskoski kuva
Hannu Lehdeskoski

Haluan vielä painottaa kirjoitukseni tähtäyspistettä verrata Jeesuksen toimintaa samarialaisen naisen kanssa meidän suhtautumiseemme homoseksuaaleihin ihmisiin. Kohdatessaan samarialaisen naisen, hän rikkoi kolme juutalaiselle miehelle annettuja sääntöjä. Hän rikkoi ne siksi, että tuo nainen oli arvokkaampi kuin mitkään juutalaiset lait ja perinnäissäännöt. Jos me emme seuraa Jeesuksen esimerkkiä oman aikamme "samarialaisen naisen" tapauksessa - sillä ihmisarvosta samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudellakin on - me asetamme itsemme Jeesuksen yläpuolelle, aivan kuin meillä olisi parempaa ilmoitusta Jumalalta kuin mitä Jeesuksella oli. Mielestäni siinä on aikamoinen ristiriita, kun meidän kristittyinä pitäisi uskoa, että Jeesus on Jumalan Poika.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

Jeesus rakastaa kaikkia ihmisiä, mutta totuudessa. Ne, jotka ottavat Jumalan rakkaudesta syntiä puolustavat sanat, eivät tunne Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaudessa elävä ihminen haluaa elää Jumalan tahdon mukaisesti. "Mies eroitkoon isästä ja äidistä ja liittyköön vaimoonsa. He tulevat yhdeksi lihaksi. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ihminen älköön eroittako."

Käyttäjän HannuLehdeskoski kuva
Hannu Lehdeskoski

Miksi Tooran lakikokoelmista pitää aina ottaa esille juuri nämä lait ja unohtaa monet muut. Facebookissa kulkee hyvä kuva, jossa kysytään, miksi kijaimellista tulkintaa kannattavat vastustavat Raamattuun nojaten melkein kaikkia tieteellisiä tuloksia, mutta unohtavat käskyn ruokkia käyhiä.

Minusta olisi rehellistä joko pyrkiä noudattamaan kaikkia Vanhan testamentin käskyjä tai sitten tunnustaa, että ne ovat oman aikansa tuotteita, eikä niitä kaikkia pidä tuoda tähän aikaan.

Jos Jeesuksen opetuksia pidetään tärkeinä, tuo edellä mainittu tuskin on keskeisin Jeesuksen opetus. Siteeraamasi kohdan jälkeen tulee mielestäni kolme paljon tärkeämpää kohtaa. Ensin tulee teksti lasten esimerkillisyydestä ja sitten kysmys, voiko rikas pelastua. Näiden jälkeen puhutaan vielä opetuslasten palkasta.

(Jos joku haluaa lukea tekstit, kyse on Matteuksen evankeliumin 19:sta luvusta.)

Opetuslasten palkka ei muodostu siitä, että he ovat seuranneet lakia, vaan siitä, että he ovat seuranneet Jeesusta. Siinä ohje meille jokaiselle.